Op zoek naar osteopaat voor paarden?

 
osteopaat voor paarden
Osteopathie bij paarden? Welcome to I.C.R.E.O.
Is dit onmogelijk, dan dient men dit vóór de behandeling aan de osteopaat te melden, zodat hij hiermee rekening kan houden bij de keuze van zijn technieken. Na de rustperiode zal men merken dat het paard duidelijk rustiger, soepeler en nageeflijker is. Meer uitleg hierover vind je ook op de vragenpagina. Wat is osteopathie? Waarom bij paarden en honden? Behandeling van paarden. Osteopathie voor paarden?
Peter Van Den Eynde NL.
een ruitertechnisch of trainingsprobleem. Het doel van de Ev olutionaire paarden ost eopathie is om na te gaan wat de chronologie van het probleem is, om zo het paard zijn zelf regulariserende, zelf genezende en gezondheidsonderhoudende kracht terug te geven. Als osteopaat ben ik er dan ook van overtuigt, dat we ons moeten focussen op GEZONDHEID, om het systeem goed te laten functioneren, waar structuur en functie één zijn, om zo een harmonieus systeem te creëren op alle niveaus.
Osteopiet Osteopathie Acupunctuur voor paarden.
Piet: Gedurende mijn praktijk constateerde ik dat de Westerse geneeskunde, niet alle problemen kan oplossen omdat ze enkel het fysieke lichamelijke benaderen. Dit werd mij vooral duidelijk bij het behandelen van paarden. Om deze leemte op te vullen ging ik mij verdiepen in de eeuwenoude Oosterse geneeskunde, nl. acupunctuur, waarbij het gehele lichaam, zowel het fysieke als het energetische en emotionele benaderd wordt. In 2002 behaalde Piet Struyven het diploma van acupuncturist aan de International Veterinary Acupuncture Society. Zijn streefdoel is een balans te creëren tussen het fysieke, het energetische en het emotionele. Dit wordt dan holistische holos grieks voor geheel diergeneeskunde genoemd.
Osteopathie bij paarden en honden: Osteopathy for horses and dogs.
Het Waterhof Paarden Osteopathie.
Voor de opleiding osteopathie bij dieren is men verplicht een paramedische vooropleiding te hebben, zoals humaan kinesist of osteopaat of dierenarts. Het is een extra opleiding van 3 jaren en na het met succes voltooien van je examens en het maken en verdedigen van een thesis krijg je een extra diploma en ben je osteopaat voor paarden en honden.
Eline Tack Osteopathie voor paarden.
Equiatros.
Het centrum staat onder leiding van Jurgen Barczuk, kinesitherapie en al ruim 15 jaar gerenommeerd osteopaat voor paarden. Zowel wereld topruiters en recreanten laten hun paard door hem behandelen en dit in de verschillende disciplines. Wat heeft Equiatros nog meer te bieden?
paardenosteopaat-osteopaat voor paarden-dierenarts Stijn Teysen-wat is osteopathie?
Zo kan een leverprobleem huidklachten geven of een verstuikte enkel lage rugpijn enzovoort. Osteopathie is volledig gebaseerd op de anatomie, fysiologie en neurologie van het lichaam en is geen synoniem voor een zweverige, hocus pocus therapie. Indicaties voor osteopathie bij paarden.:
Osteopathie voor paarden.
DIERGENEESKUNDE OSTEOPATHIE ACUPUNCTUUR. Osteopathie voor paarden. Osteopathie is een manuele methode die gebaseerd is op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Hierbij worden 3 verschillende systemen gebruikt die met elkaar verbonden zijn tot een geheel en elkaar voortdurend beïnvloeden. Het pariëtale systeem: het bewegingsapparaat: beenderen, spieren, pezen, ligamenten, gewrichten. Het viscerale systeem: inwendige organen met hun bloedvaten, lymfe en zenuwen. Het cranio-sacraal systeem: de schedelcraniobeenderen die via de ruggengraat met het heiligbeensacrum verbonden zijn, met hierin het zenuwstelsel, cerebrospinaal hersenruggenmerg vocht en hersenruggenmergvliezen. Bij de behandeling tracht men de harmonie tussen deze 3 systemen te herstellen en zo tot een zelfregulering en zelfgenezing te komen. De relatie structuur functie moet optimaal benut worden: de structuur bepaalt de functie en de functie creëert de structuur Andrew Taylor Still. De osteopaat zal weefsels, gewrichten en organen met een verminderde beweeglijkheid blokkade opsporen.

Contacteer ons